Tieto webové stránky nie sú určené osobám, ktoré ešte nedovŕšili vek
požadovaný na legálnu konzumáciu alkoholu a tabaku.
V zmysle platnej slovenskej legislatívy, je prístup na tieto stránky určený
osobám starším ako 18 rokov. Pred vstupom na tieto webové stránky
budete vyzvaní na zadanie vášho dátumu narodenia. Vami zadané údaje
o dátume narodenia sa na stránkach
neukladajú ani sa iným spôsobom nespracovávajú.

NA TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNKACH SÚ VÝROBKY S OBSAHOM NIKOTÍNU,
PRETO SI NAJSKÔR POZORNE PREČÍTAJTE PRILOŽENÝ LETÁK S INFORMÁCIAMI TU...


Podľa platných zákonov je nákup niektorých druhov tovaru
podmienený dosiahnutím veku 18 rokov. Jedná sa o elektronické cigarety
a plniace fľaštičky s obsahom nikotínu.
K nákupu týchto tovarov je nutné overenie veku a to kuriérom pri prevzatí
zásielky. Všetky poskytnuté osobné údaje budú považované
za dôverné a bude s nimi zaobchádzané
v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Bez splnenia tejto podmienky nie je možné
nakupovať na stránke www.wellnesssmoke.eu


World Wellness Team s. r. o., Help linka: +421 (0) 918 185 292, info@worldwellnessteam.eu